top of page

Deltagare

Tävlingen är öppen för lag från högskolor och universitet. Anmälan sker till projekt- och tävlingsledare Lars Gustavsson via brev eller e-post senast 2022-01-15. Deltagarantalet för 2022 är satt till max 15 lag, vilket innebär att de 15 första anmälda lagen är garanterade att kunna delta. Utöver dessa 15 lag har tävlingsledningen rätt att ge ”wild card” till ytterligare 2 lag.

Rälstyp

Rälerna på tävlingssträckan är av typ 40,5 kg/m. Rälsen är välanvänd med ett slitage på inre övre radien. Delsbo bangårds inre spår som ni kan komma att använda när ni testar ert fordon är av en vekare dimension. 

Fritt utrymme

Enligt standarden för rälsens utformning garanteras ett litet fritt utrymme endast på rälsens insida för styrning (se föreskrift BVF 586.20). Dock har trafik med cykeldressiner på sträckan skapat en några mm fri spalt även på rälshuvudets utsida.

Föreskrift BVF 586.20, Fritt utrymme utmed banan. Figur 2. Fordonsprofil F [mm]

Fordon

Fordonet ska vara försett med broms och vara konstruerat för att inte spåra ur. Förare och passagerare ska kunna ta sig i och ur fordonet utan assistans utifrån. Samtliga ombordvarande ska färdas sittande med ryggstöd. Med sittande menas att större delen av tyngden fördelas på rumpan. Ryggstödet ska ha en lutning mellan 60 och 90 grader och en minimihöjd på minst 35 cm.

Delsbo Electric

Den godkända lutningen för ryggstödet ligger inom det gröna intervallet.

Säkerheten ska vara sådan att inga personskador bedöms kunna uppstå vid kraftig inbromsning, haveri, urspårning eller brand i batteri eller elektronik. Det skall vara möjligt att nödbromsa fordonet för hand och alla passagerare skall omgående kunna ta sig ur fordonet. Fordonet ska ha ett golv eller nätgolv som hindrar att passagerarna sätter ner en fot eller en arm och fastnar mot mark eller slipers. Fordonet ska utrustas med skydd så att inte fingrar kan komma in i snurrande hjul och ekrar exempelvis vid bromsning.

Fordonet ska drivas uteslutande med elenergi från en spänningskälla med en nominell spänning mellan 12 och 48 V och en maximal momentan strömförbrukning på 20 A. Spänningen från spänningskällan får aldrig överskrida 60 V. Vidare får spänningskällan inte överbelastas eller användas på sätt som bryter medföljande datablad. Allt kablage måste vara dimensionerat efter den förväntade strömmen genom kablaget, och passagerarna skall vara skyddade från direkt kontakt med alla spänningsförande delar.

 

Återmatning av bromsenergi tillåts vilket innebär att det endast är nettoförbrukning av energi som räknas. Bromsenergin ska återmatas genom kopplingsboxen till batteriet.

Extra säkerhetsåtgärder krävs om litiumjonbatterier används. Dessa skall placeras så att passagerarna inte kan träffas direkt av lågor från batteriet i händelse av batteribrand. Ett eget utrymme och/eller en lämplig flammbarriär kan användas. Vidare måste litiumjonbatterier förses med ett batterihanteringssystem (BMS). Om litiumjonbatterier används för att ta emot återmatad bromsenergi så måste det dessutom finnas en skyddskrets som kan hantera eventuella elektriska transienter (så kallade “load dumps”) genererade av induktiva källor (t.ex. elektriska motorer), utifall att batterihanteringssystemet plötsligt skulle strypa återmatningsströmmen till batteriet. Denna skyddskrets skall begränsa toppspänningen till 60 V samt på ett säkert sätt absorbera energin i transienterna för att skydda övrig elektronik i fordonet. Lagen måste förse Delsbo Electric med lämpligt underlag (t.ex. kretsscheman, datablad, bilder, etc.) som visar att batterihanteringssystemet och övriga skyddskretsar är adekvata minst en vecka innan tävlingen. 
 

Ett undantag från kravet på en ensam spänningskälla kan göras för ett enskilt knappcellsbatteri vars syfte är att kunna behålla data i flyktiga (volatila) dataminnen och/eller driva en digital klocka. Detta enskilda knappcellsbatteri får inte ha en nominell spänning högre än 3,6 V och en nominell kapacitet högre än 300 mAh. Lag som vill utnyttja undantaget måste minst en vecka innan tävlingen förse oss med ritningar och kretsscheman som bevisar att knappcellsbatteriet ej kan bidra till fordonets framdrift. 

Efter att anmälningsavgiften är bokförd kommer laget att erhålla ett fäste för vår mätenhet. Fästet innehåller kablage och säkring så att det är enkelt att montera mätenheten i fordonet. Mätenheten har dimensionerna 24 cm x 17 cm x 11 cm och ska monteras på fordonet mellan batteri och drivsystem. All energi som förbrukas av fordonets drivsystem skall passera genom mätenheten. Alla elektriska kondensatorer som kommer efter mätenheten relativt batteriet ska laddas ur innan tävlingsstart. Under tävlingen använder vi vår egen kalibrerade mätenhet så fästet måste vara placerat så att mätenheten är lätt att sätta i och ta ur fordonet.

Det kan vara en fördel att ha en egen mätenhet under utveckling och testkörning av fordonet och de skolor som vill är välkomna att köpa en egen av oss.

Delsbo Electric

Mätenhet

Delsbo Electric

Vår checklista hjälper er att kolla så att allt är perfekt

Vi använder checklistan när ni är här i Delsbo. Använd den ni också i era förberedelser ;) 

Delsbo Electric Technical Inspection Checklist >>

Delsbo Electric

Växel

Längs banan finns en växel som måste passeras. Fordonet ska färdas rakt fram i växeln längs den högra obrutna rälen. Det innebär att fordonets hjul måste vara konstruerade för att inte spåra ur i den vänstra rälen.
 
Bilderna visar den växel av standardmodell som passeras under tävling.

Värden från mätenheten kommer att skickas vidare via en LoRaWan - antenn, som vi monterat på de mätenheter vi använder under tävlingen.  Se på bilderna hur den är placerad och vilket utrymme som behövs. 

Tävlingsåket

Fordonet startar från stillastående och ska under tävlingen hålla en genomsnittlig hastighet av mellan 10 -15 km/h. Besättningen får inte vidröra marken eller spåren under körning. Fordonet ska stanna och stå helt stilla inom 20 meter från mållinjen.

Säkerhetskontroll av fordonen på torsdag 26 maj är obligatoriskt

Alla lag förväntas komma till Delsbo station med sina fordon senast kl 12:00 torsdag den 26 maj. Fordonen kontrolleras och godkänns. Tävlingsledningen kan diskvalificera fordon som ej uppfyller ställda krav. Om det bedöms att fordonet inte uppfyller kraven har ni möjlighet till ytterligare besiktning efter att ni åtgärdat bristerna. Kontakta oss gärna innan och ställ gärna frågor om ni är osäkra på era konstruktionslösningar. Ni får ej provköra tävlingsbanan innan ert fordon säkerhetskontrollerats.

Provkörning av tävlingsbanan innan start är obligatoriskt

Inför start ska varje lag ha provkört hela tävlingssträckan från start till mål utan stopp eller utan att ha tvingats vidröra marken. Ni har tillgång till banan efter säkerhetskontroll torsdag 26 maj fram till en och en halv timme före första start lördag den 28 maj. Ni kan låna vikter av oss om ni inte själva har sex personer till provkörningen.

 

Tävlingssträckan korsar en trafikerad väg. Vi går igenom vad som gäller för vägvakt och säkerhet innan ni kör på banan.

Alla lag äter frukost, lunch och middag på Delsbo station

Naturligtvis väljer ni själva var ni äter men vi tycker det är viktigt att mötas och ha roligt tillsammans. Ni har möjlighet att äta alla mål på Delsbo stationskafé till ett förmånligt pris. Vi stämmer av inför tävlingen. Då får ni veta mer och vi får veta hur ni planerar att göra. 

Fråga oss om boende

Vi kommer gärna med tips på bra ställen som ligger nära.

Provkörning av växel i Delsbo

Ni är välkomna att provköra växeln i Delsbo bangårds östra ände (utanför tävlingssträckan) när ni vill under året. Meddela oss i förväg.

Tips!

För att undvika urspårning krävs en stabil och genomtänkt styrning mot rälsen. Observera att 3-hjuliga fordon med enbart styrning mot rälsens insida normalt ej färdas stabilt, utan kan rotera ur spår då spårvidden varierar något längs sträckan. Cykeldressiner är 3-hjuliga och har normalt en smal och låg styrfläns som även styr på utsidan av ena rälen. Eftersom banan är förlagd till en verklig järnväg finns urspårningsskydd, växtlighet, grus, elkopplingar med tillhörande bultar mot rälsen, rälspik och vägövergångar etc som kan fungera som hinder för ett felkonstruerat fordon.
 
För att undvika urspårning rekommenderar vi starkt att fordonet testas på ett järnvägsspår i god tid före tävlingen. Testet kan t ex göras på ett nedlagt industrispår med växel och vägövergång.

Förbjudet att åka på tävlingssträckan mellan två månader före tävling till två dagar före tävling. 

Det ger fördelar att känna väl till och att anpassa körningen efter banans profil. För att ge alla lag samma förutsättningar, oavsett var skolan ligger, så är det 2022 inte tillåtet att köra de 3,36 km av Dellenbanan med tävlingsfordon mellan 25 mars och 25 maj. Resten av Dellenbanan med spår och växlar är öppen för provkörning året om. Detaljerade data för simulering av körning på tävlingssträckan hittar ni under paragrafen Banprofil >>

Ni är däremot mer än välkomna att cykla dressin på tävlingssträckan när ni vill. Kontakta oss om ni vill cykla!

Galamiddagen är på kvällen efter tävlingen

Vi samlas cirka kl 18. Under middagen summerar vi Delsbo Electric 2022 och delar ut Prispokaler, HHK Innovation Award och Bästa projekt Delsbo Electric 2022. När middagen är slut har vi fest i godsmagasinet så länge vi vill :) Middagen och efterföljande fest anpassas efter rådande rekommendationer runt Covid-19. 

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 2000 kronor per lag. Avgiften faktureras samtidigt med att en bekräftelse på anmälningen skickas till laget. Betalning ska ske inom 30 dagar för att anmälningen ska kvarstå. Vi betalar tillbaka anmälningsavgiften till skolor som tagit tillbaka sin anmälan senast 2022-01-31. I samband med anmälan ska ni ange en fakturaadress och en fakturareferens.

Tävlingen

Delsbo Electric går alltid sista helgen i maj. 2022 är tävlingsdagen den 28 maj. Utmaningen är att köra en sträcka på ca 3,36 km med så liten energiförbrukning som möjligt, uttryckt i Wh/person-km. För att få det slutliga resultatet divideras den totala energianvändningen med antalet passagerare. Ekipaget åtföljs av en kontrollant på cykeldressin.

Pris från arrangören

Förstapris är 10 000 kr och går till lag som använder minst energi. Dessutom får varje lag som slår det gällande tävlingsrekordet från tidigare år en bonus på 2000 kr. Gällande tävlingsrekord är 0,63 Wh/person-km (Eximus III, Högskolan Dalarna 2018 och Eximus IV, Högskolan Dalarna 2019).

Delsbo Electric är så mycket mer än att vinna. Vi vet att det finns många geniala tankar, lösningar och lärdomar i lagens arbeten som inte får synas i tävlingsresultatet. Vi vill gärna lära oss om dem, lyfta fram dem och förhoppningsvis också ge värdfull feedback tillbaka till våra tävlande. Därför håller vi en obligatorisk frågestund och intervju med tävlingslagen. Det studenterna berättar om sina arbeten kommer att presenteras under tävlingsdagen på Delsbo Electric och i våra digitala kanaler.

Bonusbedömning kommer att ske ett lag i taget enligt ett uppsatt schema. Gruppen som ställer frågorna består av personer från Delsbo Electric och från våra samarbetspartners. De representanter från HHK som deltar använder sedan informationen som beslutsunderlag för att utse årets vinnare av HHK Innovation Award.

 

Alla lag ska vara beredda att presentera sitt lag och sitt fordon för en jury och för allmänheten. Alla slag ska vara beredda att svara på frågor om hur projektet har genomförts och om hur laget kommit fram till sina lösningar. 

Bonusbedömning av fordon och studentarbeten

Pris från samarbetspartners

HHK (Hudiksvalls Hydraulikkluster) Innovation Award belönar nyfikenhet och kreativitet och tilldelas det intressantaste, roligaste och mest vågade konceptet i Delsbo Electric. ”För oss är det ett sätt att säga tack för att ni inspirerar studenter, industrin och samhället till att skapa smartare och hållbarare transportlösningar” säger klusterledare Paul Bogatir. Juryn består av teknologi- och innovationsexperter inom HHK. Vinnarna bjuds in att besöka HHK för några roliga och inspirerande dagar där de får se det bästa Hudiksvall har att erbjuda av mat, nöjen och teknologi. Syftet är att skapa kontakter och möten som ytterligare stimulerar innovations- och kunskapsutbyte mellan universitet, studenter och industrin.

Bästa projektarbete Delsbo Electric 2021 är ett pris som belönar det lag som bedöms att ha genomfört hela sitt projekt på bästa sätt. Det innefattar sådant som projektledning, omvärdering efter uppkomna situationer, resultat i simulering och byggande, dokumentation med mera. Personer som ingår i den grupp som genomför "Bonusbedömningen" med studenterna avgör vilket lag som vinner priset. 

Lagledare

Vid anmälan ska varje lag ange ett lagnamn samt utse en kontaktperson som är lärare och en kontaktperson som är student. Dessa ansvarar för all kommunikation mellan laget och tävlingsledningen.

Besättning och fordonsanvändning

Samma skola får ställa upp med flera lag men lagen får inte dela fordon eller besättning.

Nya rekordnoteringar

För att ett nytt rekord ska kunna godkännas får det inte ha varit mer än 2,0 m/s i medelvind vid tiden för körningen. Dock får lag som använder mindre energi än gällande tävlingsrekord (se paragraf ”Pris från arrangören”) den utlovade bonusen oavsett vindförhållanden. De lag som av tävlingsledningen bedöms ha möjlighet att slå världsrekord erbjuds att köra igen. Rekordkörningen görs i båda färdriktningarna på tävlingsbanan så att vindens påverkan elimineras. Resultat från rekordförsöken påverkar inte tävlingsresultatet men räknas som nya rekord om de slår det gällande.

Banan

Banan består av ett järnvägsspår med normal spårvidd, nominellt 1435 mm. Variationer i spårvidden förekommer. Vägövergångar, kurvor, uppförs- och nedförsbackar samt en växel finns längs sträckan. Hela sträckan ska färdas i ett sträck utan urspårning eller utan att någon av de ombordvarande berör marken.

Förare/passagerare

Varje fordon ska bemannas av 1 - 6 personer. Kravet på passagerarnas totala minimivikt varierar med antalet passagerare. Om 6 personer åker med måste de totalt tillsammans väga minst 300 kg, inklusive kläder. Om 5 personer åker med måste de tillsammans väga minst 250 kg, inklusive kläder. För 4 gäller 200 kg, för 3 gäller 150 kg, för 2 gäller 100 kg och för en passagerare gäller 50 kg. Invägning sker under förmiddagen på tävlingsdagen. Passagerarna ska vara nyktra och opåverkade av droger.

Fram till och med 2019 har vi bistått lagen med lätta passagerare i form av barn från orten som tycker det är ett äventyr att åka med. På grund av Covid-19 ersätter vi idag barnen under tävlingen med vikter. Vi kommer senare att ta ett beslut om vi igen ska låta barn vara passagerare eller om vi kommer att fortsätta använda vikter. 

Banprofil

Ni hittar en detaljerad banprofil i de länkade Exceldokumenten nedan. Mätningarna gjordes av Stig-Göran Mårtensson, tekn.dr, docent och universitetslektor vid Lantmätarprogrammet på Högskolan i Gävle 5 maj 2017.

Förklaring data_Banprofil_Delsbo Electric_190409 >>

Delsbo Electric banprofil_170503-1 >>

Delsbo Electric banprofil_170503-2 >>

Delsbo Electric banprofil_170503-3 >>

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world with a tangible and inspiring experience for tomorrow’s creative minds.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.

bottom of page