Regler 2020

Deltagare

Tävlingen är öppen för lag från högskolor och universitet. Anmälan sker till projekt- och tävlingsledare Lars Gustavsson via brev eller e-post senast 2020-01-15. Deltagarantalet för 2020 är satt till max 15 lag, vilket innebär att de 15 första anmälda lagen är garanterade att kunna delta. Utöver dessa 15 lag har tävlingsledningen rätt att ge ”wild card” till ytterligare 2 lag. Delsbo Electric har tidigare även haft en gymnasieklass. Vi kommer att omarbeta utmaningen för gymnasieskolor. Den gymnasieskola som vill delta är välkommen att tävla i universitetsklassen tills vidare.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 2000 kronor per lag. Avgiften faktureras samtidigt med att en bekräftelse på anmälningen skickas till laget. Betalning ska ske inom 30 dagar för att anmälningen ska kvarstå. Vi betalar tillbaka anmälningsavgiften till skolor som tagit tillbaka sin anmälan senast 2020-01-31. I samband med anmälan ska ni ange en fakturaadress och en fakturareferens.

Pris från arrangören

Förstapris är 10 000 kr. Dessutom får varje lag som slår det gällande tävlingsrekordet från tidigare år en bonus på 2000 kr. Gällande tävlingsrekord är 0,63 Wh/person-km (Eximus III, Högskolan Dalarna 2018 och Eximus IV, Högskolan Dalarna 2019). Gymnasieskolor som slår det gällande gymnasierekordet från tidigare år får en bonus på 2000 kr. Gällande gymnasierekord är 1,26 Wh/person-km ( Bromangymnasiet 2015).

Pris från samarbetspartners

HHK (Hudiksvalls Hydraulikkluster) Innovation Award belönar nyfikenhet och kreativitet och tilldelas det intressantaste, roligaste och mest vågade konceptet i Delsbo Electric. ”För oss är det ett sätt att säga tack för att ni inspirerar studenter, industrin och samhället till att skapa smartare och hållbarare transportlösningar” säger klusterledare Paul Bogatir. Juryn består av teknologi- och innovationsexperter inom HHK. Vinnarna bjuds in att besöka HHK för några roliga och inspirerande dagar där de får se det bästa Hudiksvall har att erbjuda av mat, nöjen och teknologi. Syftet är att skapa kontakter och möten som ytterligare stimulerar innovations- och kunskapsutbyte mellan universitet, studenter och industrin.

Lagledare

Vid anmälan ska varje lag ange ett lagnamn samt utse en kontaktperson som är lärare och en kontaktperson som är student. Dessa ansvarar för all kommunikation mellan laget och tävlingsledningen.

Besättning och fordonsanvändning

Samma skola får ställa upp med flera lag men lagen får inte dela fordon eller besättning.

Tävlingen

Nya rekordnoteringar

Tävlingen går ut på att köra en sträcka på ca 3,36 km med så liten energiförbrukning som möjligt, uttryckt i Wh/person-km. För att få det slutliga resultatet divideras den totala energianvändningen med antalet passagerare. Ekipaget åtföljs av en kontrollant på cykeldressin.

För att ett nytt rekord ska kunna godkännas får det inte ha varit mer än 2,0 m/s i medelvind vid tiden för körningen. Dock får lag som använder mindre energi än gällande tävlingsrekord (se paragraf ”Pris från arrangören”) den utlovade bonusen oavsett vindförhållanden. De lag som av tävlingsledningen bedöms ha möjlighet att slå världsrekord erbjuds att köra igen. Rekordkörningen görs i båda färdriktningarna på tävlingsbanan så att vindens påverkan elimineras. Resultat från rekordförsöken påverkar inte tävlingsresultatet men räknas som nya rekord om de slår det gällande.

Banan

Banan består av ett järnvägsspår med normal spårvidd, nominellt 1435 mm. Variationer i spårvidden förekommer. Vägövergångar, kurvor, uppförs- och nedförsbackar samt en växel finns längs sträckan. Hela sträckan ska färdas i ett sträck utan urspårning eller utan att någon av de ombordvarande berör marken.

Banprofil

Ni hittar en detaljerad banprofil i de länkade Exceldokumenten nedan. Mätningarna gjordes av Stig-Göran Mårtensson, tekn.dr, docent och universitetslektor vid Lantmätarprogrammet på Högskolan i Gävle 5 maj 2017.

Förklaring data_Banprofil_Delsbo Electric_190409 >>

Delsbo Electric banprofil_170503-1 >>

Delsbo Electric banprofil_170503-2 >>

Delsbo Electric banprofil_170503-3 >>

Fritt utrymme

Enligt standarden för rälsens utformning garanteras ett litet fritt utrymme endast på rälsens insida för styrning (se föreskrift BVF 586.20). Dock har trafik med cykeldressiner på sträckan skapat en några mm fri spalt även på rälshuvudets utsida.

Föreskrift BVF 586.20, Fritt utrymme utmed banan. Figur 2. Fordonsprofil F [mm]

Fordon

Fordonet ska vara försett med broms och vara konstruerat för att inte spåra ur. Förare och passagerare ska kunna ta sig i och ur fordonet utan assistans utifrån. Samtliga ombordvarande ska färdas sittande med ryggstöd. Med sittande menas att större delen av tyngden fördelas på rumpan. Ryggstödet ska ha en lutning mellan 60 och 90 grader och en minimihöjd på minst 35 cm.

Delsbo Electric

Den godkända lutningen för ryggstödet ligger inom det gröna intervallet.

Säkerheten ska vara sådan att inga personskador bedöms kunna uppstå vid kraftig inbromsning, haveri eller urspårning. Fordonet ska ha ett golv eller nätgolv som hindrar att passagerarna sätter ner en fot eller en arm och fastnar mot mark eller slipers. Fordonet ska utrustas med skydd så att inte fingrar kan komma in i snurrande hjul och ekrar exempelvis vid bromsning.

Fordonet ska drivas uteslutande med elenergi från en spänningskälla med spänningen 6-48V och en maximal momentan strömförbrukning på 20 A. Återmatning av bromsenergi tillåts vilket innebär att det endast är nettoförbrukning av energi som räknas. Bromsenergin ska återmatas genom kopplingsboxen till batteriet.

Delsbo Electric
Delsbo Electric

Efter att anmälningsavgiften är bokförd kommer laget att erhålla ett fäste för vår mätenhet. Fästet innehåller kablage och säkring så att det är enkelt att montera mätenheten i fordonet. Mätenheten har dimensionerna 24 cm x 17 cm x 11 cm och ska monteras på fordonet mellan batteri och drivsystem. All energi som förbrukas av fordonets drivsystem skall passera genom mätenheten. Under tävlingen använder vi vår egen kalibrerade mätenhet så fästet måste vara placerat så att mätenheten är lätt att sätta i och ta ur fordonet.

Det kan vara en fördel att ha en egen mätenhet under utveckling och testkörning av fordonet och de skolor som vill är välkomna att köpa en egen av oss.

Förare/passagerare

Varje fordon ska bemannas av 1 - 6 personer. Kravet på passagerarnas totala minimivikt varierar med antalet passagerare. Om 6 personer åker med måste de totalt tillsammans väga minst 300 kg, inklusive kläder. Om 5 personer åker med måste de tillsammans väga minst 250 kg, inklusive kläder. För 4 gäller 200 kg, för 3 gäller 150 kg, för 2 gäller 100 kg och för en passagerare gäller 50 kg. Invägning sker under förmiddagen på tävlingsdagen. Om passagerarna väger för litet så är inte tillåtet att använda vikter för lasta upp med det antal kg som saknas. Laget är då tvunget att byta ut en passagerare mot en annan som väger mer. Passagerarna ska vara nyktra och opåverkade av droger.

Det finns möjlighet att låna lätta passagerare från tävlingsarrangören. Passagerarna är barn från orten som tycker det är ett äventyr att åka med. Alla funktioner på fordonet som till exempel gasning och bromsning måste dock skötas av lagmedlemmar. Meddela oss gärna innan hur många passagerare ni vill låna från oss och hur mycket ni vill att de tillsammans ska väga.

Tävlingsåket

Fordonet startar från stillastående och ska under tävlingen hålla en genomsnittlig hastighet av mellan 10 -15 km/h. Besättningen får inte vidröra marken eller spåren under körning. Fordonet ska stanna och stå helt stilla inom 20 meter från mållinjen.

Säkerhetskontroll av fordonen på torsdag 28 maj är obligatoriskt

Alla lag förväntas komma till Delsbo station med sina fordon senast kl 12:00 torsdag den 28 maj. Fordonen kontrolleras och godkänns. Tävlingsledningen kan diskvalificera fordon som ej uppfyller ställda krav. Om det bedöms att fordonet inte uppfyller kraven har ni möjlighet till ytterligare besiktning efter att ni åtgärdat bristerna. Kontakta oss gärna innan och ställ gärna frågor om ni är osäkra på era konstruktionslösningar. Ni får ej provköra tävlingsbanan innan ert fordon säkerhetskontrollerats.

Provkörning av tävlingsbanan innan start är obligatoriskt

Inför start ska varje lag ha provkört hela tävlingssträckan från start till mål utan stopp eller utan att ha tvingats vidröra marken. Ni har tillgång till banan efter säkerhetskontroll torsdag 28 maj fram till en och en halv timme före första start lördag den 30 maj. Ni kan låna vikter av oss om ni inte själva har sex personer till provkörningen.

 

Tävlingssträckan korsar en trafikerad väg. Vi går igenom vad som gäller för vägvakt och säkerhet innan ni kör på banan.

Alla lag bor på Delsbo camping och äter frukost, lunch och middag på Delsbo station

Naturligtvis väljer ni själva var ni bor och var ni äter men vi tycker det är viktigt att mötas och ha roligt tillsammans. Vi har bokat upp stugor och husvagnsplatser på Delsbo camping, till vilken det tar ca 5 minuter att promenera till från Delsbo station. Ni har möjlighet att äta alla mål på Delsbo stationskafé till ett förmånligt pris. Boka boendet och maten genom oss. Mer detaljer om kostnader och tider kommer.

Galamiddagen är på kvällen efter tävlingen

Vi samlas cirka kl 18. Under middagen summerar vi Delsbo Electric 2020 och HHK Innovation Award delas ut. När middagen är slut har vi fest i godsmagasinet så länge vi vill :)

Förbjudet att åka på tävlingssträckan mellan två månader före tävling till två dagar före tävling. 

Det ger fördelar att känna väl till och att anpassa körningen efter banans profil. För att ge alla lag samma förutsättningar, oavsett var skolan ligger, så är det 2020 inte tillåtet att köra de 3,36 km av Dellenbanan med tävlingsfordon mellan 17 augusti och 14 oktober. Resten av Dellenbanan med spår och växlar är öppen för provkörning året om. Detaljerade data för simulering av körning på tävlingssträckan hittar ni under paragrafen Banprofil >>

Ni är däremot mer än välkomna att cykla dressin på tävlingssträckan när ni vill. Kontakta oss om ni vill cykla!

Provkörning av växel i Delsbo

Ni är välkomna att provköra växeln i Delsbo bangårds östra ände (utanför tävlingssträckan) när ni vill under året. Meddela oss i förväg.

Tips!

För att undvika urspårning krävs en stabil och genomtänkt styrning mot rälsen. Observera att 3-hjuliga fordon med enbart styrning mot rälsens insida normalt ej färdas stabilt, utan kan rotera ur spår då spårvidden varierar något längs sträckan. Cykeldressiner är 3-hjuliga och har normalt en smal och låg styrfläns som även styr på utsidan av ena rälen. Eftersom banan är förlagd till en verklig järnväg finns urspårningsskydd, växtlighet, grus, elkopplingar med tillhörande bultar mot rälsen, rälspik och vägövergångar etc som kan fungera som hinder för ett felkonstruerat fordon.
 
För att undvika urspårning rekommenderar vi starkt att fordonet testas på ett järnvägsspår i god tid före tävlingen. Testet kan t ex göras på ett nedlagt industrispår med växel och vägövergång.

Växel

Längs banan finns en växel som måste passeras. Fordonet ska färdas rakt fram i växeln längs den högra obrutna rälen. Det innebär att fordonets hjul måste vara konstruerade för att inte spåra ur i den vänstra rälen.
 
Bilderna visar den växel av standardmodell som passeras under tävling.

Delsbo Electric

Delsbo Electric

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world - through a tangible and inspiring experience for tomorrow’s creative minds.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.

Kontakta oss

Tävlings- och projektledare:

Lars Gustavsson

lars@delsboelectric.se

070 - 229 55 44

Teknisk chef:

Civ.ing. Gustav Bohlin
gustav@delsboelectric.se
070 - 293 60 07

Delsbo Electric

c/o Dellenbanans Vänner
Stationsgatan 9
824 71 Delsbo
www.delsboelectric.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world with a tangible and inspiring experience for tomorrow’s creative minds.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.