Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world with a tangible and inspiring experience for tomorrow’s creative minds. The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.

Torsdag 15 oktober

Fredag 16 oktober

Lördag 17 oktober

08:00 - 17:00 

Testkörning på tävlingssträckan

-

Regelverket i Delsbo Electric 

08:00 - 17:00

Testkörning på tävlingssträckan

10:00 - 10:20

Presentation och bedömning fordon 1

11:00 - 11:20

Presentation och bedömning fordon 2

13:00 - 13:20

Presentation och bedömning fordon 3

-

Vår mätutrustning - så funkar den

9:00 - 10:30
Säkerhetskontroll och invägning

11:55 - 12:00

Invigningstal Delsbo Electric 2020

12:00 - 13:30

Tävling

14:00 - 17:00

Världsrekordförsök

-

Prisutdelning

Utdelning av HHK Innovation Award

Thursday, October 15

Friday, October 16

Saturday, October 17

08:00 - 17:00

Test driving on the competition track

08:00 - 17:00

Test driving on the competition track

10:00 - 10:20  LIVE Broadcast 

Vehicles’ presentation and assessment 1 

11:00 - 11:20  LIVE Broadcast 

Vehicles’ presentation and assessment 2 

13:00 - 13:20   LIVE Broadcast 

Vehicles’ presentation and assessment 3

 LIVE Broadcast 

That’s how our measuring equipment works 

  LIVE Broadcast 

Delsbo Electric Regulations 

9:00 - 10:30

Security check

11:30 - 13:45    LIVE Broadcast 

Competition

14:00 - 17:00

World Record Attempt

Award Ceremony

HHK Innovation Award

Thursday, May 27

Test driving on the competition track

Friday, May 28

Test driving on the competition track

Vehicles’ presentation and assessment 1  LIVE Broadcast 

Vehicles’ presentation and assessment 2  LIVE Broadcast 

Vehicles’ presentation and assessment 3  LIVE Broadcast 

Saturday, May 29

Security check

Competition   LIVE Broadcast 

Award Ceremony

HHK Innovation Award

World Record Attempt

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

10:00 - 10:20

11:00 - 11:20

13:00 - 13:20

9:00 - 10:30

11:30 - 13:45

14:00 - 17:00

Go to the live broadcast:

Vi bevakar hur corona-läget är. Tills vidare behåller vi det utsatta datumet 29 maj för Delsbo Electric 2021. Om det inte är möjligt att genomföra tävlingen då kommer vi att flytta den till ett nytt datum efter sommaren, som vi bestämmer tillsammans med våra tävlande lag. 

Preliminary Program 2021

Delsbo Electric

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world with a tangible and inspiring experience for tomorrow’s engineers.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.

Contact Information

Project and Competition Manager

Lars Gustavsson

lars@delsboelectric.se

+46 (0)70 - 229 55 44

Technical Manager

Prof. Henrik Rödjegård
henrik@delsboelectric.se
+46 (0)70 - 240 46 89

Delsbo Electric

c/o Dellenbanans Vänner
Stationsgatan 9
824 71 Delsbo

SE - 824 71 Delsbo

Sweden

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram