Program Delsbo Electric 2020

Årets tävling blir helt som vanligt och samtidigt helt annorlunda. Vi ser fram emot en digital festival i teknik och innovation! Under Delsbo Electric - dagarna kommer du att via schemalagda evenemang kunna följa lagens förberedelser och själva tävlingen via våra digitala kanaler. Vi kommer på grund av Covid-19 inte att bjuda in privatpersoner som publik till tävlingen. 

Under tiden fram till tävlingen kommer vi att ge ytterligare information om evenemangen och hur du ser dem. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här om du vill få uppdateringar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för programuppdateringar

Delsbo Electric

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world with a tangible and inspiring experience for tomorrow’s engineers.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.

Kontakta oss

Tävlings- och projektledare:

Lars Gustavsson

lars@delsboelectric.se

070 - 229 55 44

Teknisk chef:

Prof. Henrik Rödjegård
henrik@delsboelectric.se
070 - 240 46 89

Delsbo Electric

c/o Dellenbanans Vänner
Stationsgatan 9
824 71 Delsbo
www.delsboelectric.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Torsdag 15 oktober

Testkörning på tävlingssträckan

Regelverket i Delsbo Electric 

Fredag 16 oktober

Testkörning på tävlingssträckan

Presentation och bedömning fordon 1

Presentation och bedömning fordon 2

Presentation och bedömning fordon 3

Vår mätutrustning - så funkar den

Lördag 17 oktober

Säkerhetskontroll och invägning

Invigningstal Delsbo Electric 2020

Tävling

Världsrekordförsök

Prisutdelning

Utdelning av HHK Innovation Award

08:00 - 17:00

-

08:00 - 17:00

10:00 - 10:20

11:00 - 11:20

13:00 - 13:20

-

9:00 - 10:30

11:55 - 12:00

12:00 - 13:30

14:00 - 17:00

-

-

Torsdag 15 oktober

Fredag 16 oktober

Lördag 17 oktober

08:00 - 17:00 

Testkörning på tävlingssträckan

-

Regelverket i Delsbo Electric 

08:00 - 17:00

Testkörning på tävlingssträckan

10:00 - 10:20

Presentation och bedömning fordon 1

11:00 - 11:20

Presentation och bedömning fordon 2

13:00 - 13:20

Presentation och bedömning fordon 3

-

Vår mätutrustning - så funkar den

9:00 - 10:30
Säkerhetskontroll och invägning

11:55 - 12:00

Invigningstal Delsbo Electric 2020

12:00 - 13:30

Tävling

14:00 - 17:00

Världsrekordförsök

-

Prisutdelning

Utdelning av HHK Innovation Award