top of page
Delsbo Electric

Under 2021 anordnar den ideella järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner för elfte gången tävlingen Delsbo Electric. Tävlingsreglerna är i grunden enkla. Deltagarna skall konstruera och framföra ett bemannat spårgående batteridrivet fordon en sträcka av 3,36 km. Det lag som förbrukar minst energi vinner.

Delsbo Electric går alltid av stapeln sista helgen i maj. Tävlingsdagen 2021 är lördagen den 29 maj och målgången är vid Delsbo stationshus. Det är finalen på studenternas och vinterns projektarbeten. Från torsdag till och med lördag förmiddag har deltagarna möjlighet att provköra och justera sina fordon. 

2019 - 2022 finansierar Leader - Utveckling Hälsingebygden utveckling av Delsbo Electric

Projektet genomförs i Hudiksvalls Kommun inom insatsområde 2 Forskning och Utveckling. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Syften med Delsbo Electrics Leaderprojekt

  • Stimulera innovativa transportlösningar i världen.

  • Samverka med och underlätta för rekrytering av kompetens till leaderområdets teknikföretag.

  • Skapa ett ökat teknikintresse hos barn, unga och unga vuxna.

Mål för att uppnå syften

  • Delsbo Electric är en mötesplats mellan studenter, företag och forskning där lokala och nationella företag får ett unikt tillfälle att hitta framtida kompetens, genom att uppmuntra studenter, presentera sin verksamhet, erbjuda praktikplats och x-jobb. Inom tre år har 10 examensarbeten och 10 praktikplatser förmedlats.

  • Delsbo Electric utvecklar en teknikresa i 6 steg för ökat teknikintresse redan hos barn och ungdomar.

  • Delsbo Electric är ett attraktivt utbildningsprojekt där det inom tre år i universitetsklassen deltar 15 lag från 4 olika länder, där nya rekord och innovativa lösningar uppmärksammas nationellt och internationellt.

  • Delsbo Electric utvecklas och genomförs en gång per år och är ett publikt välbesökt evenemang med minst 1500 besökare per år.

Delsbo Electric 2029

Delsbo Electric är en en internationellt känd studenttävling och en generös och rolig mötesplats runt innovation och energieffektivitet för studenter, företag, barn och beslutsfattare. 1800 civilingenjörsstudenter i Sverige och utlandet ser tillbaka på sitt deltagande som ett av det lärorikaste, roligaste och trevligaste de gjorde under sin utbildning.

Delsbo Electric är en viktig inarbetad komponent våra samarbetspartners  rekryteringsarbete. Företagen är med och utvecklar Delsbo Electric. Fem nationella/internationella företag är huvudsponsorer till Delsbo Electric.

4000 barn och ungdomar från regionen har deltagit i Delsbo Electrics Teknikresa. Delsbo Electric gör så att fler ungdomar än idag i Hälsingland, söker tekniska utbildningar på gymnasiet. Delsbo Electrics tävlingsverksamhet och teknikresan ger totalt två heltidsarbeten och intresset för att arbeta som funktionär är stort. Iordningställda permanenta lokaler finns för teknikresan.

Med sin profil av energieffektivitet och experiment har Delsbo Station och Delsbo Electric gett Hälsinglands besöksnäring ytterligare ett unikt besöksmål.

I Delsbo har vi förutsättningarna för en högintressant internationell studentutmaning. Vi har en normalspårig järnväg som väntar på att bli en testbädd och utvecklingsarena för morgondagens energieffektiva persontransport.

Det började med en vilja att visa järnvägens energieffektivitet

9 km på ett enkelt ficklampsbatteri

Den ideella föreningen Dellenbanans Vänner arbetar sedan 34 år för att den elektrifierade järnvägen mellan Hudiksvall och Ljusdal åter ska trafikeras med person - och godståg.

Som ett led i föreningens arbete arrangerades år 2002 en tävling för små obemannade batteridrivna spårfordon. Syftet var att uppmärksamma beslutsfattare och allmänhet på den elektriska järnvägstrafikens energieffektivitet och miljövänlighet. Det vinnande ekipaget lyckades köra över 9 km på ett enkelt 1,5 V ficklampsbatteri.

År 2010 tog vi upp idén igen med en högre ambitionsnivå. Fordonen skulle vara bemannade och energieffektiviteten mättes i ”kilowattimmar per personkilometer”. Samma mått används för jämförelse mellan olika trafikslag. Framför allt används det för att visa hur mycket mer energieffektiv spårburen kollektivtrafik är jämfört med bil, buss och flyg. Mest energieffektiva brukar spårvagnar betraktas med en energiförbrukning på endast ca 0,07 kWh/personkilometer (eller 70 Wh/personkilometer). 2019 års vinnare av Delsbo Electric förbrukade 0,63 Wh/personkilometer.

Delsbo Electric
Håkan Blanks "Pipe Sensation"

Aluminium, blompinnar och persiennsnören

2002 var enda kravet att fordonen skulle rulla på bägge rälerna. Målet var att köra så långt som möjligt på ett 1,5 volts ficklampsbatteri.

Spekulationerna var många inför loppet. En del trodde att det inte skulle gå alls, andra förutspådde distanser på uppemot två kilometer. Av de tre deltagande fordonen visade sig Håkan Blanks "Pipe Sensation" vara outstanding. Det lilla fordonet, byggt av aluminium, blompinnar och persiennsnören, tog sig ända till bangårdens utfartsväxel och fick där vändas manuellt. Sen fortsatte det till bangårdens andra ände där det fick vändas igen. Och så vidare...

Kontrollanten Peter Bäckström vandrade plikttroget bredvid, fram och tillbaka över bangården. Efter ett tjugotal vändor började publiken gå hem. Till slut, efter två timmar och sammanlagt 9.221 meter, kroknade fordonet. Året därpå förbättrade Håkan sitt rekord vid en uppvisningskörning, till 11.362 meter.

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world with a tangible and inspiring experience for tomorrow’s creative minds.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.

bottom of page