Intention med regelverket

Vid tveksamheter som kräver tolkning av regelverket inkallas en jury som utsetts av tävlingsledningen. Regelverket tolkas då utifrån den intention som finns bakom formuleringarna.

Syftet med tävlingen är att driva teknikutveckling inom energieffektivitet, ge värdefull utbildning samt ge allmänheten kunskap om framtida potential inom energisnål persontransport.

I vår definition av persontransport finns kravet att man ska färdas säkert och komfortabelt. Av den anledningen är det inte tillåtet att till exempel ha passagerarna liggande.

Vi har valt att fordonen ska drivas med elektrisk energi eftersom elektriska drivsystem idag är relativt energieffektiva, energin kan enkelt mätas och även återmatas med hög verkningsgrad vid inbromsning. Vi tar inte hänsyn till hur den elektriska energin producerats eftersom en energisnål framdrivning är avgörande för framtidens fordon oavsett om de drivs med solenergi eller energi från elnätet. Vi välkomnar till exempel drivning med solceller men energin från solcellerna kommer att mätas och ger alltså ingen rabatt på uppmätt energi. Fordonet får inte heller drivas av till exempel vindenergi (segel) eller muskelkraft då detta bidrag inte kan mätas av oss.

All energi som förbrukas av drivsystemet och styrning av detsamma ska mätas. Det är därför inte tillåtet att till exempel ha en laptop eller annan elektrisk utrustning med eget batteri inkopplat på drivlinesidan av mätenheten. Vi tillåter dock att en separat mobiltelefon som läses av manuellt används för hastighetsmätning då vi inte betraktar den som del av drivsystemet.

Delsbo Electric

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world - through a tangible and inspiring experience for tomorrow’s creative minds.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.

Kontakta oss

Tävlings- och projektledare:

Lars Gustavsson

lars@delsboelectric.se

070 - 229 55 44

Teknisk chef:

Civ.ing. Gustav Bohlin
gustav@delsboelectric.se
070 - 293 60 07

Delsbo Electric

c/o Dellenbanans Vänner
Stationsgatan 9
824 71 Delsbo
www.delsboelectric.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Our purpose is to drive the transformation to a more sustainable world with a tangible and inspiring experience for tomorrow’s creative minds.

The task is to design build and drive a manned electrified rail vehicle. The most energy efficient vehicle wins.