Regler 2018

 

 

Deltagare

 

Tävlingen är öppen för lag från skolor och utbildningsinstitutioner. Anmälan sker till projekt- och tävlingsledare Lars Gustavsson via brev eller e-post senast 2018-01-15. Vi har två tävlingsklasser, en för gymnasium och en för högre utbildningar. Deltagarantalet för 2018 är satt till max 15 lag, vilket innebär att de 15 första anmälda lagen är garanterade att kunna delta. Utöver dessa 15 lag har tävlingsledningen rätt att ge "wild card" till ytterligare 2 lag som kan anses särskilt intressanta.

 

 

 

Deltagaravgift

 

Deltagaravgiften är 2000 kronor per lag. Avgiften faktureras samtidigt med att en bekräftelse på anmälningen skickas till laget. Betalning ska ske inom 30 dagar för att anmälningen ska kvarstå. Vi betalar tillbaka anmälningsavgiften till skolor som tagit tillbaka sin anmälan senast 2018-01-31.

 

 

 

Pris

 

Förstapris i respektive klass är 5000 kr. Dessutom får det lag som använder minst energi och vinner hela tävlingen ytterligare 5000 kr. Varje högskole- och universitetslag som slår det gällande tävlingsrekordet från tidigare år får en bonus på 2000 kr. Gällande tävlingsrekord är 0,73 Wh/pkm (Eximus 2, Högskolan Dalarna 2017). Varje gymnasielag som slår gällande gymnasierekord från tidigare år får en bonus på 2000 kr. Gällande gymnasierekord är 1,26 Wh/pkm ( Bromangymnasiet 2015). Om ett gymnasielag slår gällande tävlingsrekord får det bara en bonus om 2000 kr.

 

 

 

Lagledare

 

Vid anmälan ska varje lag ska ange ett lagnamn samt utse en lagledare
(lärare eller elev) som ansvarar för laget och för all kommunikation med tävlingsledningen.

 

 

 

Besättning och fordonsanvändning

 

Samma skola får ställa upp med flera lag men lagen får inte dela fordon eller besättning.

 

 

 

Tävlingen

 

Tävlingen går ut på att köra en sträcka på ca 3,36 km med så liten energiförbrukning som möjligt, uttryckt i Wh/person-km. För att få det slutliga resultatet divideras den totala energianvändningen med antalet passagerare. Ekipaget åtföljs av en kontrollant på cykeldressin.

 

 

 

Nya rekordnoteringar

 

För att ett nytt rekord ska kunna godkännas får det inte ha varit mer än 2,0 m/s i medelvind vid tiden för körningen. Lag som använder mindre energi än gällande rekordnotering får den utlovade bonusen oavsett vindförhållanden under körningen. De lag som av tävlingsledningen bedöms ha möjlighet att slå världsrekord erbjuds att köra igen. Resultat från rekordförsöken påverkar inte tävlingsresultatet men räknas som nya rekord om de slår det gällande.

 

 

 

 

Banan

 

Banan består av ett järnvägsspår med normal spårvidd, nominellt 1435 mm. Variationer i spårvidden förekommer. Vägövergångar, kurvor, uppförs- och nedförsbackar samt en växel finns längs sträckan. Hela sträckan ska färdas i ett sträck utan urspårning eller att någon av de ombordvarande berör marken.

 

Banprofil

Fritt utrymme

 

Enligt standarden för rälsens utformning garanteras ett litet fritt utrymme endast på rälsens insida för styrning (se föreskrift BVF 586.20). Dock har trafik med cykeldressiner på sträckan skapat en några mm fri spalt även på rälshuvudets utsida.

 

Föreskrift BVF 586.20, Fritt utrymme utmed banan. Figur 2. Fordonsprofil F [mm]

 

 

 

Fordon

 

Fordonet ska vara försett med broms och vara konstruerat för att inte spåra ur. Samtliga ombordvarande ska färdas sittande med ryggstöd. Med sittande menas att större delen av tyngden fördelas på rumpan. Ryggstödet ska ha en lutning mellan 60 och 90 grader och en minimihöjd på minst 35 cm.

 

Den godkända lutningen för ryggstödet ligger inom det gröna intervallet.

 

Säkerheten ska vara sådan att inga personskador bedöms kunna uppstå vid kraftig inbromsning, haveri eller urspårning. Fordonet ska ha ett golv eller nätgolv som hindrar att passagerarna sätter ner en fot eller arm och fastnar mot mark eller slipers. Fordonet ska utrustas med skydd så att inte fingrar kan komma in i snurrande hjul och ekrar exempelvis vid bromsning.

 

Fordonet ska drivas uteslutande med elenergi från en spänningskälla med spänningen 6-48V och en maximal momentan strömförbrukning på 20A. Återmatning av bromsenergi tillåts vilket innebär att endast nettoförbrukning av energi som räknas. Bromsenergin ska återmatas genom mätboxen till batteriet.

Efter att anmälningsavgiften är bokförd kommer laget att erhålla en väderskyddad kopplingsbox som ska monteras på fordonet mellan batteri och drivsystem. I boxen finns en säkring samt kontakter för inkoppling av tävlingens energimätare. Boxens dimensioner är ca 40 cm x 30 cm x 20 cm. Lådan har ett lock som måste kunna öppnas för att montera och ta ur mätutrustningen.

 

 

Fordonen kontrolleras och godkänns i samband med invägningen på tävlingsdagens morgon. Tävlingsledningen kan diskvalificera fordon som ej uppfyller ställda krav. Kontakta oss gärna innan och ställ gärna frågor om ni är osäkra på era konstruktionslösningar så kan vi godkänna dom i god tid innan tävlingen.

 

 

 

Förare/passagerare

 

Varje fordon ska bemannas av 1- 6 personer. Kravet på passagerarnas totala minimivikt varierar med antalet passagerare. Om 6 personer åker med måste de totalt tillsammans väga minst 300 kg, inklusive kläder och utrustning. Om 5 personer åker med måste de tillsammans väga minst 250 kg, inklusive kläder och utrustning. För 4 gäller 200 kg, för 3 gäller 150 kg, för 2 gäller 100 kg och för en passagerare gäller 50 kg. Invägning sker före start. Om passagerarna väger under minimivikten för respektive antal kommer fordonet att lastas upp med motsvarande antal kg som saknas. Passagerarna ska vara nyktra och opåverkade av droger.

 

Det finns möjlighet att låna passagerare från tävlingsarrangören för de lag som vill sänka vikten som fordonet transporterar, men samtidigt dividera energianvändningen med antal personer. Passagerarna är barn från orten som tycker det är roligt att åka med. Alla funktioner på fordonet som till exempel gasning och bromsning måste dock skötas av lagmedlemmar.

 

 

 

Tävlingsåket

 

Fordonet startar från stillastående och ska under tävlingen hålla en genomsnittlig hastighet av mellan 10 -15 km/h. Besättningen får inte vidröra marken eller spåren under körning. Fordonet ska stanna och stå helt stilla inom 20 meter från mållinjen.

 

 

 

Provkörning av tävlingsbanan innan start är obligatoriskt

 

Inför start ska varje lag ha provkört hela tävlingssträckan från start till mål utan stopp eller att ha tvingats vidröra marken. Deltagande lag är välkomna från kl 08,00 torsdag 24 maj fram till en timme före första start lördag den 26 maj.

 

Ni kan låna vikter av oss om ni inte själva har sex personer till provkörningen.

 

Tävlingssträckan korsar en trafikerad väg. Tala med tävlingsledningen om vägvakt och säkerhet innan ni kör på banan.

 

 

 

Förbjudet att åka på tävlingssträckan före 24 maj 2018

 

Det ger fördelar att känna till tävlingssträckans lutning och dosering. För att ge alla lag samma förutsättningar, oavsett var skolan ligger, så är det tillåtet att köra de 3,34 km av Delenbanan som utgör själva tävlingssträckan först på torsdag och fredag före tävling. Resten av Dellenbanan med spår och växlar är öppen för provkörning året om.

 

 

 

Provkörning av växel i Delsbo

 

Ni är välkomna att provköra växeln i Delsbo bangårds östra ände (utanför tävlingssträckan).

 

 

 

Tips!

 

För att undvika urspårning krävs en stabil och genomtänkt styrning mot rälsen. Observera att 3-hjuliga fordon med enbart styrning mot rälsens insida normalt ej färdas stabilt, utan kan rotera ur spår då spårvidden varierar något längs sträckan. Cykeldressiner är 3-hjuliga och har normalt en smal och låg styrfläns som även styr på utsidan av ena rälen. Eftersom banan är förlagd till en verklig järnväg finns urspårningsskydd, växtlighet, grus, elkopplingar med tillhörande bultar mot rälsen, rälspik och vägövergångar etc som kan fungera som hinder för ett felkonstruerat fordon.

 

För att undvika urspårning rekommenderar vi starkt att fordonet testas på ett järnvägsspår i god tid före tävling. Testet kan t ex göras på ett nedlagt industrispår med växel och vägövergång.

 

 

 

Växel

 

Längs banan finns en växel som måste passeras. Fordonet ska färdas rakt fram i växeln längs den högra obrutna rälen. Det innebär att fordonets hjul måste vara konstruerade för att inte spåra ur i den vänstra rälen.

 

Bilderna visar den växel av standardmodell som passeras under tävling

Kontakta oss:

 

Tävlings- och projekledare:

Lars Gustavsson

lars@delsboelectric.se

070 229 55 44

 

Teknisk chef:

Prof. Henrik Rödjegård

henrik@delsboelectric.se

070 240 46 89

 

Delsbo Electric AB

Stationsgatan 9

820 60 Delsbo

www.delsboelectric.se