1 Wh visar vägen

De lag som använder mindre än 1 Wh/person-km gör prestationer på historiskt låga nivåer. Vi belönar det genom att skriva in dem i Delsbo Electrics 1 Wh Hall of Fame.

 

Men vad betyder 1 Wh och varför är det så revolutionerande? Extremt effektiva transporter hjälper oss att nå klimatmålen och de får dagens energiförsörjning att räcka mycket längre. Vägtrafiken i Sverige bränner idag 80 TWh fossilt bränsle per år. Det motsvarar mer än 47 MILJONER FAT OLJA! Om våra fordon i framtiden kan nå samma låga nivåer som i Delsbo Electrics 1 Wh Hall of Fame minskar förbrukningen 400 GÅNGER till knappt 120 000 fat olja.

 

Fordonen som når 1 Wh visar vägen redan idag. I framtiden måste vi lösa hur de kan gå snabbare och ändå behålla samma låga energianvändning. Ännu smartare lösningar och ny teknik – som artificiell intelligens och förarlösa fordon – kan vara en del av lösningen. Kanske behöver förarlösa fordon inte färdas så snabbt eftersom vi kan utnyttja tiden ombord bättre?

 

Inskriva i 1 Wh Hall of Fame

2018

 

Eximus III, Dalarna University

0,63 Wh/pkm

 

Acus IIII, Luleå University of Technology

0,71 Wh/pkm

 

 

2017

 

Eximus I, Dalarna University

0,86 Wh/pkm

Benny Magnusson

Jens Bertilsson

Mikael Kalrot

 

Eximus II, Dalarna University

0,73 Wh/pkm

Jenni Larsson

Linnea Söderling

Simon Reinberth

Emil Levin

Erik Eriksson

Magnus Premberg

 

 

2016

 

Acus, Luleå University of Technology

0,98 Wh/pkm

 

Eximus I, Dalarna University

0,81 Wh/pkm

Fredrik Gustafsson

Benny Magnusson

Jens Bertilsson

Mikael Kalrot

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss:

 

Tävlings- och projektledare:

Lars Gustavsson

lars@delsboelectric.se

070 - 229 55 44

 

Teknisk chef:

Prof. Henrik Rödjegård

henrik@delsboelectric.se

070 - 240 46 89

 

Delsbo Electric

c/o Dellenbanans Vänner

Stationsgatan 9

820 60 Delsbo

www.delsboelectric.se